Някои Английски Глаголи с Няколко Определени Предлози

Фактът, че вече сте преминали на ниво дори да четете полезни и интересни статии за английския език и най-бързите начини за неговото усвояване, доказва, че вие сте наистина напреднали или поне сте на път да станете част от тази група изучаващи.

В тази връзка е невъзможно да не сте наясно, че конкретно в английския език съществуват доста глаголи, които вървят с определени предлози.

Бъркането на предлозите води или до грешка и неяснотия на цялото ви изречение/изказване, или до съвсем различно действие, защото един глагол може коренно да промени значението си, ако е употребен с различни предлози. В тази статия решихме обаче да ви представим някои английски глаголи с няколко определени техни предлози, които не могат да се заменят, ако не искате да изгубите смисъла.

Ами нека да започваме! 🙂

to accuse someone IN something – обвинявам някого в нещо
to ask ABOUT – питам за/относно
to belong TO – принадлежа на/към
to consists OF – състоя се от
to correspond TO – отговарям, съответствам на
to depend ON – завися от
to fail IN – провалям се на/в
to feed ON – храня се с
to force something ON someone – натрапвам нещо на някого
to insists ON – настоявам на/за
to listen TO – слушам някого/нещо
to long FOR –копнея за
to occur TO – хрумва ви, идва ми на ум
to persist IN – упорствам в
to refer TO – отнасям се за
to remind someone OF – напомням на някого за нещо
to resort TO – прибягвам до
to succeed IN – успявам в
to wait FOR – чакам
to wander AT something – чудя се за нещо

А сега вече имате и цял лист с нови думички, които набързо да разучите – особено докато навън е толкова студено и няма нищо по-приятно от това да сте си у дома под завивките с интересно занимание!