Да използваме необичайни думи в разговор НЕ е яко

Чували ли сте някога думи като Aeonian, Victuals, или Circuitous – да, не, може би?

Това са типични примери за необичайни думи (или както някои ги наричат “напудрени” думи). Възможно е да сте чели или чували за тях.

Необичайните думи не са рядкост, но обикновено не се използват в ежедневните разговори. Тези думи се използват по-често при писане.

В този пост ще разгледаме следните важни гледни точки:

  • Защо не е добра идея да използваме необичайни думи в разговор
  • Как правилно да използваме такъв вид думи
  • Колко важно е да знаем и да използваме правилно тези не толкова често срещани думи

Защо не е добра идея често да употребяваме необичайни думи в разговор:

Някога чували ли сте израза “Just because the word sounded intelligent, doesn’t mean that the person who uttered it is intelligent”

Това твърдение може да Ви се струва доста крайно, но до голяма степен казва истината.

Честата употреба на “напудрени” думи в ежедневното общуване може да ни дойде малко в повече. Човекът, който ги използва може да звучи претенциозно – а в най-лошия случай, помпозно или дори глупаво.

Представете си, че разговаряте с някой и той/тя използва думата “ubiquitous”, за да опише натоварения си график:

“I am really ubiquitous these days because it is nearing year end”

За не толкова запознатите, ще вмъкнем че думата “ubiquitous” има много значения. Някои от тях включват: повсеместен, вездесъщ, и т.н. …

В примера по-горе, човекът иска или се опитва да каже, че посещава много събития или прави много неща едновременно, тъй като краят на годината е много натоварено време.

За съжаление, поради употребата на тази необичайна дума, твърдението може да не бъде ясно разбрано или дори да бъде погрешно възприето от другите участници в разговора.

Вече добихте ли представа защо не е добра идея да използваме необичайни думи в разговор?

Необичайните думи при писане:

Важно е да запомним, че в английския има огромно разнообразие от думи – или другояче казано “a plethora of words” ако трябва да използваме някоя от необичайните думи, които разглеждаме. Някои от тях са по-подходящи при разговор, други – по-подходящи при писане.

Тук “plethora” ни се явява дума, носеща значението на свръхизобилие или излишък от нещо. В нашия контекст употребата на тази конкретна дума би била уместна.

Все пак, ако разговаряме с група хора и някой неочаквано извика: “I’m going to buy a plethora of sodas” – като всъщност този човек има предвид, че ще купи голямо количество от споменатата напитка, това ще бъде ли уместно?

Значението на “необичайните думи” се крие в употребата им

Няма нищо лошо в това да използваме не толкова употребявани думи. В действителност е в наша полза да обогатим речниковия си запас с английски думи.

Това, което трябва да вземем предвид е правилната употреба – кога и как да използваме тези думи.

Запомнете: само защото звучи различно или изглежда добре на хартия не означава непременно, че можем свободно да използваме такава дума в разговор.

С това приключва и този наш урок. Надяваме се, че от описаните примери и ситуации сте добили обща представа, защо необичайните думи се използват повече при писане, но не и в разговор 🙂

Ако искате да знаете още какво е добре да правите и да избягвате, за да научите английски, заповядайте в някой от нашите курсове по английски език. Очакваме ви!