Курсове по Английски Език

Курсове по общ английски език

Тези курсове по общ английски език се фокусират върху практическото усвояване на езика и неговата употреба. Набляга се на развиването на четирите умения, а именно, говорене, слушане, четене и писане. Желаният резултат е свободно използване на езика…

Повече информация за курсовете по общ английски език

Курсове по английски език за ученици

Обучението по английски език за ученици (7-18 години) се осъществява в малки групи (до 7 души), с цел по-ефективното усвояване на материала в по-приятна учебната атмосфера.
Учениците ще имат възможността да бъдат обучавани по съвременни учебни системи и ще им бъде отделяно време за наваксване с домашна работа от училище, работа по групови проекти и подготовка за предстоящи контролни и изпити (матури)…

Повече информация за курсовете за ученици

Разговорен английски език

Ако искате да Ви помогнем да премахнете езиковата бариера и да подобрите комуникативните си умения, то курсовете ни по разговорен английски език са правилния избор за Вас! Малки групи, изключително интересни теми за дискусии съобразени с Вашата възможност за посещаване.

Повече информация за курсовете по разговорен английски език

Курсове по бизнес английски език

От Бизнес курсовете по Английски Език може да очаквате да научите как да говорите по телефона на английски език, как да се представите добре на бизнес среща, как да правите успешни презентации, как да преговаряте…

Повече информация за курсовете по бизнес английски

Корпоративни курсове по английски език

English World Academy предлага на своите корпоративни клиенти обучение по английски език по специално изготвена програма в съответствие с нуждите на техните служители и с цел повишаването на квалификацията и уменията необходими за отлично представяне в бизнес среда…

Повече информация за корпоративно обучение по английски

Курсове по английски за IELTS

Курсът за подготовка за изпита IELTS е за Вас ако вашата цел е да бъдете приети в университет с преподаване на английски език, искате да получите международно признат сертификат гарантиращ владеенето Ви на езика и повишаващ Вашата професионална квалификация…

Повече информация за курсовете за IELTS

Курсове по английски за TOEFL

Курсът за подготовка за изпита TOEFL е за Вас ако вашата цел е да бъдете приети в университет с преподаване на английски език, да получите международно признат сертификат гарантиращ владеенето Ви на английски език и да имате по-големи кариерни перспективи…

Повече информация за подготовката за TOEFL

Курсове по английски за Кеймбридж сертификати FCE, CAE, CPE

Курсовете за придобиване на сертификати към университета Кеймбридж са за Вас ако искате да получите международно признат сертификат за владеене на английски език, искате да учите или работите в англоговоряща среда, искате да имате по-добра възможност за професионална реализация…

Повече информация за подготовката за Кеймбридж сертификати

Уроци по английски език

Ако все пак смятате, че Вашите потребности не се покриват напълно от различните видове курсове по английски език, предлагани от English World Academy, то може да се възползвате от възможността за индивидуално обучение.
Индивидуалните уроци по английски език Ви позволяват да постигнете максимален напредък в кратък срок, като са съобразени с Вашите езикови нужди и учебната програма е разработена от преподавателя в съотвествие с изискванията Ви…

Повече информация за уроците по английски език

Ето защо ние заслужаваме Вашето доверие:
Обучението се осъществява в малки групи

Курсовете по английски език в English World Academy са разпределени в малки групи (до 6 души), защото ние знаем колко голямо предимство е това за ефективното усвояване на материала и колко по-приятна е учебната атмосфера

Нашите преподаватели са невероятни

и ще обогатят вашите знания по най-добрия и професионален начин

Ние държим да сме специализирани

само и единствено в подготовката по английски език и предлагаме разнообразие от курсове съобразени с целите и нуждите на всеки наш курсист

Изучаваният материал е изцяло с практическа насоченост,

което допринася за придобиване на силна увереност при попадане в англоговоряща среда и ситуации от всекидневието

Ще имате възможността да бъдете обучавани от англоговорящи преподаватели

и по този начин ще изградите самочувствие използвайки английския език при общуване