Всичко опира до клишето

Ако в момента учите английски, то най-вероятно вече сте се сблъсквали с термина “cliché” (клише). Вярвате или не, въпреки че клишетата не са важни от гледна точка на граматиката, те са нещо с което трябва да внимаваме. Нека разберем защо.

Какво е клише?

Най-общо, клишето се определя като израз, който е твърде често използван от много хора. Клишета също могат да бъдат популярни понятия или фрази, които се използват масово – в резултат на което първоначалното впечатление за същите губи въздействието или значението си.

Основен проблем при използването на клишета, е че повечето хора ги считат за дразнещи. Спомнете си израза “too much of anything can be a bad thing”.

Да четем или слушаме едно и също нещо от различни хора може наистина да бъде досадно. Понякога, клишета се използват дори в обикновен разговор, където съответният израз вече няма нищо общо с темата, при което ви става ясно, че тази фраза е идеален пример за клише!

Примери за клише:

Мнозина са се опитвали да дадат обяснение какво може да се счита за клише. И не е изненадващо защо “мнозина” знаят за тези понятия. Все пак клишетата са това което са – рожба на свръхпопулярността си.

Най-често, клишетата са под формата на идиоматични изрази, тъй като те винаги се използват без много да му мислим. Обърнете внимание на израза “без много да му мислим” в предишното изречение.

Все пак, важно е да запомним, че дадени мисли могат или не се считат за клише в зависимост от това как са използвани в дадено изказване.

Ето няколко чудесни примера за клишета, които са широко използвани:

  • Scared to death – чували ли сте това от някой наистина толкова изплашен?;
  • Strong as an ox – познато ни от типичните ученически съчинения;
  • And they lived happily ever after – добило популярност от приказките и свръхпопулярност сред хората;
  • Work like a dog – това може да чуете дори от песен!

Как да избегнем клишетата?

Без значение дали ги използваме в разговор или при писане, клишетата показват неспособността на човек да блесне с оригинална идея, както и липса на опит. Следователно е крайно нежелателно да ги използваме, освен ако не искаме да бъдем наречени неопитни и неоригинални (наистина гадно!).

Как да избегнем употребата на клишета, когато учим английски? Ето няколко прости съвета, които да вземем предвид:

  • Използвайте идиоматични изрази и поговорки по-пестеливо;
  • Внимавайте какво говорите;
  • Бъдете оригинални. Оставете естествената мисъл да струи.

Съвсем не е трудно да придобием повече знание що се отнася до клишетата. Нужни са единствено практика и отдаденост, за да научим всичко за тях и за да избегнем употребата им.

Ако искате да знаете още какво е добре да правите и да избягвате, за да научите английски, заповядайте в някой от нашите курсове по английски език. Очакваме ви!