Популярни Юридически Думи и Изрази на Английски Език

Без значение дали сте юрист, или просто се стремите да сте в час с правата си – човешки и граждански – познаването на юридически теми на английски език е повече от полезно.

Нещо повече – колкото и да ви звучи странно на пръв поглед, всички ние ежедневно се сблъскваме с правото, когато постъпваме на работа, противим се срещу издаден акт срещу нас и така нататък.

Така че нека обогатим общата си правна култура на английски език още сега!

Bail/Bond – и двете думи се използват в значение на гаранция, като тя може да бъде както гаранция за пускане от задържане под стража, така и някакво обезпечение на вземане или обещание за скорошно даване, предоставяне.

Judgment File – крайното решение на съда по определен случай. Терминът би могъл да се използва и в частното право в смисъл на крайно решение или краен проект за договор.

Lockout – евикция, което реално означава отстраняване на лице от жилище. В случая обаче се касае само за евикцията на наемателят, който по някакъв начин е нарушил договора си за наем или не е изпълнил дадени задължения.

Mitigating Circumstances – това са така наречените смекчаващи вината обстоятелства или такива факти и данни по делото, които намаляват вината – респективно крайната присъда, наказание или глоба – на подсъдимия/ответника.

Orders of Temporary Custody – това е заповед, която почти във всички случаи се издава от съдия (рядко от административен орган) за отнемане на попечителство върху дете (най-често за временен и точно определен период) и настаняването му в съответна институция или приемно семейство.

Public Defender – това е защитник, адвокат или юрист, който защитава хора, неспособни да си позволят заплащането на хонорара на частен адвокат. Точно затова той се нарича и обществен (публичен защитник).

Wage Execution – това е процес, с който поради провинение, от работната заплата на осъдения се извличат периодично определени суми за изплащане като глоби.

И така приключва и днешния ни урок 🙂