Mobile Slang или всички нови разговорни изрази, появили се в ерата на мобилните устройства

Живеем в ерата на мобилните устройства и никой не може да отрече, че те сериозно промениха начина ни на живот, та дори и начина ни на общуване. Едновременно с това, езикът, с който си служим в разговорната реч, също, не по-малко се видоизмени поради факта, че мобилните устройства буквално окупираха лайфстайла ни. Приготвихме ви няколко жаргона, появили се именно от областта на мобилните устройства и от хората, които са силно зависими от тях, работят с тях или просто ги възприемат за важни части от своя бит.

Ето и новите мобилни жаргони в английския език, скъпи приятели:

Break up – счупване на връзката (и по време на разговор, и на самия интернет) поради влизане в метро или преминаване на границата;

Stage phoner – човек, който се опитва да привлече вниманието на околните с разговорите си по телефона;

To cell yell – когато говорим прекалено силно по телефона, за да ни чуят, но с това нарушаваме тишината и спокойствието на околните;

Drunk dial – типично обаждане в пияно състояние, след което не сме особено доволни от разговора или споделените чувства;

To pretext – символично писане на съобщение с цел избягване на нежелана среща или разговор;

To ghost call – случайно прозвъняване поради допир на сензорния екран с част от тялото ви или с дрехата ви, докато е в джоба ви;

Halfalogue – онези досадни ситуации, в които неволно ставате свидетел на разговор по телефона и в един момент ставате заинтригуван от самия разговор, но успявате да чуете само гласа на един от събеседниците;

To phone-yawn – ненужна проверка на телефона за налични обаждания или съобщения в следствие на това, че някой друг го е направил пред вас

 А сега проверете: Няколко признака, доказващи, че ти си истински англоман