Новите методи за по-бързо запомняне на английски думи

Редовно ви споделяме интересни методи за учене на английски – включително и специализирани подходи за отделните сегменти на чуждоезиковото обучение като граматика, лексика, произношение и т.н. Днес, темата отново е бързото запомняне на английски думи. Макар и да сме ви предлагали стандартните и най-често практикувани такива схеми, днес ще ви представим още.

Вижте най-новите от нас събрани методи за по-бързо запомняне на английски думи:

  • Методът на визуализацията

Представете си, че днешният ви набор от нови думи за учене, наброява около 30. За да използвате метода на визуализация, изпишете тридесетте думи в една колона и срещу тях напише от едната страна синоними (на английски език, разбира се), а от другата антоними. В края на реда на съответната дума изпишете българския й превод, а най-добре обяснение на английски език какво означава. Всичко останало е просто – гледайте листа, мислете върху изречения с поставените групи думи.

  • Методът на половината страничка

Откъсвате лист от тетрадка и той ще ви служи за една дума. Прегъвате го на две и на една от страните му изписвате английската дума, а на другата – преводът й на български език. След като съберете поне 50 листа, разбъркайте ги и оставете така, че някои листове да са с българската дума отгоре, а другите – с английската. Не спирайте да учите, докато не направите безгрешно минаване на 50-те листа.

  • Верижният метод

Той е не само много ефективен, но и забавен, а освен това, ще ви даде възможност да преговорите и граматиката. Отново имате някакъв брой нови думи за учене – например 40. Поставяте си творческата задача да създадете цяла история, като във всяко изречение включите по една различна от списъка дума.

Е, готови ли сте за нов подход в учене на английски думи?

Още от нас: Как да научим още английски, докато сме на път?