В света на рекламата – на английски език!

Нерядко сме се спирали на конкретни части от икономиката, на сфери от живота или на по-класически професии, за да ви покажем разнообразието на английската лексика.

Вече говорихме за юридическите термини, а на няколко пъти се потапяхме и в бизнес сферата. Тези мини специализирани речници, които научавате, съвсем няма да са ви излишни. Напротив – дори да не сте част от конкретните сфери, новите научени думи, винаги ще влязат в употреба. А когато това стане – неочаквано – ще видите колко е било ползотворно краткото ви упражнение с нас.

Днес се отправяме към света на рекламата, за да научим няколко английски думи и термини и от тази област.

advertisement – реклама;

advertising agency – рекламна агенция;

AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) – абревиатура, отразяваща 4-те цели на всяка реклама, а именно Атракция, Интерес, Желание и Действие;

broadsheet – вестник, отпечатван в мащабен тираж;

circulation – тираж;

commercial – реклама по телевизията или радиото;

coupon –  купон, ваучер, (обикновено с рекламна цел);

edit – преглеждам, редактирам, ревизирам;

eye-catcher – продукт или реклама, които веднага грабват вниманието;

features – характеристики на продукта или услугата;

generic advertising – реклама за цял сектор, сфера от икономиката;

jingle – кратка, но бързо запомняща се и набиваща се в главата музика за реклама;

launch – лансирам, пускам в продажба, тираж;

sound bite – кратък отрязък от интервю, реч, важно послание;

spam – досадна реклама, която се появява постоянно, може да се разбира и като непозволена натрапчива реклама;

target – цел на рекламата или целевата й група

А ето и няколко: Интересни и лесни книги за учене на английски език