10 Израза от Разговорния Английски с Глагола Let

Казват, че ако сте научили разговорния език – без значение за кой чужд език се късае–  сте го научили наполовина. И наистина е така.

Дори да учите английски, защото ви предстои да работите или учите в чужбина, не се заблуждавайте, че в началото ще ви трябват сложните думи и изрази повече отколкото разговорните такива.

Ние сме съгласни с всичко това и затова смятаме днес да наблегнем на тази част. Предлагаме ви 10 простички и бързи за разучаване израза от разговорния английски с глагола let, който както знаете има множество различни значения.

  1. let somebody know – уведомявам някого за нещо, предупреждавам;
  2. let’s say – да кажем, нека си представим, да предположим; с този израз най-често можем или да дадем пример, или да го използваме като въвеждащ за хипотетична ситуация;
  3. let’s see – нека видим, нека прегледаме (най-често се употребява, когато искаме да открием или научим нещо в детайли);
  4. Let’s call it a day. – Това е типична фраза от разговорния английски език и означава „да приключваме работата за днес“ или да финализираме дадено начинание, с което доста дълго време се занимаваме;
  5. Let’s shake on it. – Означава „да си стиснем ръцете“ (става дума да сключим сделка, съгласяваме, уговаряме се);
  6. let it slide – игнорирам, правя се, че не виждам (най-често за грешки, дефекти и т.н.);
  7. let somebody in on – казвам някому тайна, въвличам някого в нещо тайно, осведомявам;
  8. Let it go! – Остави! Зарежи! Да минава!;
  9. Let it be! – означава същото като предния израз, но се употребява за по-общи изказвания;
  10. let your guard down – успокоявам се, спирам да бъда прекалено бдителен, преставам да съм параноичен, че нещо лошо ще ми се случи.

Ако искате да разберете как да запомняте новата информация на английски език по-бързо, то ние препоръчваме да прочетете: Изучаване на Английски Език За Рекордно Кратко Време