10-те Най-Често Използвани и Срещани Фразови Глаголи с Come

Глаголът come е сред най-популярните глаголи в английския език. Според едно последно проучване, британците го използват само с 10% по-малко и рядко от стандартните думи “you, please, go…”.

Този факт, по всяка вероятно, предимно се дължи на това, че come има много вариации от гледна точка на значението си и освен “идвам”, той може да значи и десетки други, съвсем различни неща. И тъй като come е толкова популярен, решихме да ви представим и 10-те най-често използвани и срещани негови варианти, т.е. фразовите глаголи с come. Ето ги:

to come across – попадам на нещо случайно, натъквам се

I just came across your mother. – Случайно срещнах майка ти.

to come along – придружавам, идвам с някого, правя компания на някого

I am going to the shopping centrе, will you come along? – Отивам в търговския център, ще ме придружиш ли?

to come back – връщам се

Finally, I can come back to my first job position. – Най-накрая мога да се завърна към първата ми работна позиция.

to come off – разпадам се, разлепям се, една част се отделя от цялото

The wall has come off as if someone has divided it into two pieces with an ax. – Стената се разцепи сякаш някой я беше срязал на две с брадва.

Come on! – Хайде! (Подканващ израз в английския език)

Come on, I cannot wait for you anymore! – Хайде, не мога да те чакам повече!

to come out – излизам, изскачам, появявам се

She suddenly came out the house with no shoes… – Изведнъж тя изскочи от къщата, без дори да се е обула…

to come over – идвам (в нечий дом  най-често) по предварителна покана или случайно 

I feel bad today, please come over to my place! – Чувствам се зле днес, намини днес през нас, моля те!

to come through – показвам резултати, правя нещо както трябва

My favorite football team came through and made it happen – we are the champs now! – Любимият ми футболен отбор се показа добри резултати и се пребори – сега вече сме шампиони!

to come up  – появявам се (най-често изневиделица и за задължение, събитие, човек и т.н.)

She has come up to improve the entire working process. – Тя се появи, за да подобри изцяло работния процес.

to come up with – изобретявам нещо, измислям, намираш решение.

I have come up with this idea to deal with the my dress stain! – Хрумна ми тази идея, докато обмислях как да се справя с петното на роклята си!

Ако харесахте тази статия, ние препоръчваме и нашата Цветна Лексика или Най-Интересните Идиоми с Цветове на Английски Език 🙂