Религия, Идиоми и Английски Език – 3 в 1, Неочаквано Добра Комбинация

Съвсем наскоро – и по-конкретно на 17 март – Великобритания отпразнува легендарния си и все по-популярен по цял свят религиозен празник, посветен на Свети Патрик.

Няма да се спираме в детайли относно традициите и културните обичаи, които се свързват с този голям ден за англичаните (най-вече ирландците), но затова пък ще останем на тема религия.

Имайте предвид, че хората във Великобритания са изключително религиозни и много от съвременния им жаргон, а и от по-старите и традиционни думи и изрази са свързани с различни религиозни термини, обичаи и празници – почти в същата сила, с която свързват и климатичните условия (дъжда предимно) с разговорната си реч.

Но спираме с излишните приказки и започваме реалното обучение сега!

an act of faith – действие, с което демонстрирам религиозността си и своя висок морал

as hot as hell – много горещ, изгарящ

as patient as Job – самия Job е персонаж от Библията, който е известен със смирения си характер, а изразът означава да си много търпелив

as ugly as a sin – много грозен, неприятен, отблъскващ

baptism by fire – първи опит в начинание, първи стъпки в усвояване на нещо, като най-често става въпрос за много тежко начало

bear someone’s cross – поемам цялата тежест, помагам някому с много непосилна работа

beyond the pale – нетрадиционен, неадекватен, неприемлив по сравнение с установените норми, морал или стандарти, обичаи

a blessing in disguise – нещо, което на пръв поглед изглежда или звучи ужасно, но води до по-добро или казано на български език „Всяко зло за добро”.

catch hell – скарвам се на някого, вдигам ужасен скандал

the devil to pay – голям проблем

in seventh heaven – в много добро състояние или настроение, блажено щастие, огромна радост

like a bat out of hell – много бързо, с изключително висока скорост

Това е от нас за днес 🙂