Кога да използваме “who” и кога “whom”?

Практиката показва, че начинаещите в обучението по английски език изпитват силни затруднения в употребата на who и whom. Повечето „ученици” бъркат двете думи – особено в устната реч. И дори да имат бегла представа за разликата между тях, при писане им е необходимо известно време, за да се ориентират коя дума в кой случай да използват.

За да разсеем и всички ваши съмнения по повод двойката who/whom, днес решихме да разграничим двете местоимения.

Най-лесно е да се направи аналогия с българска двойка думи, която да съответства на who/whom. За щастие, в нашия език съществува такава двойка, така че можете лесно да ги различите – който/когото.

Нека изходим най-напред от факта, че и двете who и whom са въпросителни относителни (съединителни) местоимения. От друга страна обаче who, както и whoever се използват в смисъл на “който”, респективно на „който и да е, докато whom се превежда като “на когото”. Същото важи и за whomever “на когото и да е”.

Ако трябва да разграничим двете думи по друг начин, най-ефективният способ за това е да приведем знак за равенство между who и he/she/it, както и между whom и him/her/it. Във втория случай обозначаваме притежание, докато who е директно свързващо въпросително местоимение.
За да ви стане още по-ясно каква е разликата между who и whom, ето и няколко практически примера за улеснение:

  • Annabel is the girl, who passed the exam. (Анабел е момичето, което взе изпита).
  • To whom can I send my job application? (До кого мога да изпратя своята кандидатура за работа?)

Важно е да се отбележи, че whom се използва в официалната реч и често англичаните имат навика да употребяват who и в някои от значенията и случаите на whom в разговорната си реч.

И затова горният пример в обикновен неформален разговор можете да срещнете и във вариант на “To who should I send my job application?”.

Ако ви стана интересно и искате да научите за още разлики между двойка думи, то нашата статия Clean & Clear – С коя дума какво и как чистим? ви очаква! 🙂