Clean & Clear – С коя дума какво и как чистим?

Рубриката ни за разлика между сходни думи на английски език продължава с пълна сила! Днес, се спираме на двойката думи “clean и clear”.

За много от вас, навярно, думите clean и clear са синоними и означават абсолютно едно и също нещо – чистя – т.е. те взаимно се заменят и няма особена разлика коя дума кога ще употребим.

Вярно е, че и двете думи се използват в значение, когато искаме да кажем, че сме измили и почистили определен предмет или помещение. Все пак, не се подвеждайте, че между clean и clear можем съвсем лесно да сложим знак за равенство и да ги сменяме в речта си една с друга.

Ето и особеностите в употребата на clean и clear!

Като прилагателно име, clean и clear означават чист, нали така?

Нека обаче вземем за пример словосъчетанието “clean/clear glass”.
“Clean glass” означава чиста, измита чаша – премахнали сме мръсотията по нея на мивката или в съдомиялната.

“Clear glass” обаче означава чаша, която е изработена така, че в нея да няма никакви субстанции, които да я направят непрозрачна.

С две думи, при “clean” говорим за измит или почистен предмет, но с “clear” говорим за предмет, който изначало, след като се е появил на бял свят не съдържа определени съставки!

Като глагол, от друга страна, с “clean” също имаме предвид почистване – пролетно, домашно и така нататък. С “clear” обаче премахваме нещо, попаднало инцидентно върху предмет или място – т.е. може да не е мръсотия или петна, а например обект, който не си седи на обичайната локация или в обичайното състояние.

Сега вече знаете кога да използвате “clean” и кога “clear”!

Ако се затруднявате да запомните разликата между двете думи, просто напишете по няколко изречения с тях, за да ги отграничите, и бързо ще свикнете да ги използвате в правилното им значение!

Утре очаквайте поредната порция знание по английски език от
English World Academy 🙂