Да открием разликата – Between и Among

Представяме Ви още едно попълнение в рубриката ни “Да открием разликата”.

Както може би вече добре знаете да учим английски на пръв поглед изглежда лесно. Това може би е една от основните причини много хора да се опитват (или да искат) да научат точно този език.

За съжаление, всеки трябва да разбере, че да учиш английски крие и своите уловки – най-вече когато стане въпрос за употребата на предлозите. Един добър пример е съществената разлика и правилната употреба на предлозите “Between” и “Among”

Еднакви ли са двете думи?

Може би се питате дали наистина има разлика между двете?

Aко има, тогава защо широко се практикува и (очевидно) е общоприетоприето тези предлози да се използват взаимозаменяемо?

Ако използвате Microsoft Office Word и функцията Thesaurus, ще забележите че двете думи – “between” и “among”, са синоними.

Значи ли това, че компютърът греши? Съвсем не.

Все пак, той не успява да ни покаже как въпреки своята идентичност двата предлога не могат да се използват взаимозаменяемо.

По-долу ще намерите обяснение на разликата между двата предлога:

Between 

  • Най-общо се използва когато сравняваме поотделно (предмети, хора, държави и др.)

Пример: Between Jake, Adam, and Finn, Jake is the stronger one.

  • Сравнението не се ограничава до две неща.

Пример: Do you know the difference between Nokia, Samsung, LG, and iPhone?

  • Може също да се използва, за да обозначи общо или съвместно действие между отделни предмети/хора и др.

Пример: I know there was love between us the moment I saw you.

Among 

  • Използва се, за да покаже съвместна работа или колективно усилие, които не са извършени поотделно

Пример: Among the students, only a handful passed the exam.

  • Използва се също, за да означи съвместно усилие на група, която не се състои от отделно посочени хора

Пример: There was confusion among the people who joined the raffle.

Значение на правилната употреба 

Защо е важно да знаем как правилно да използваме тези два предлога?

От една страна, за да бъдем компетентни пред другите. Може да се сблъскате с някой, който е наясно с тънкостите и който би Ви поправил дори при най-малката неправилна употреба на тези предлози.

От друга страна, е в наша полза да използваме предлозите правилно колкото се може повече. Това говори за професионализъм, отлична подготовка и познания.

Ако всеки използва предлозите погрешно, без да се замисля за правилната им употреба, това говори за неуважение на езика и за липса на образование от институцията, в която той/тя е изучавал езика.

Това е всичко. За да научите и разберете повече за английския език, вижте и останалите ни постове.

Thank you, Kotse 🙂

Ако искате да знаете още какво е добре да правите и да избягвате, за да научите английски, заповядайте в някой от нашите курсове по английски език. Очакваме ви!