Из речника на американския жаргон

Вече обърнахме специално внимание на някои жаргони от Лондон, но смятаме, че би било добре да се фокусираме от време на време и върху американския жаргон. В крайна сметка, интернационалният английски език е повлиян предимно от американската култура, от което следва изводът, че все пак по-популярните жаргони са не толкова британски, колкото американски. Така че нека надникнем за малко и в речника на американския жаргон!

Хващайте химикалките и да започваме обучението сега!

Stand in a line – да се наредиш на опашката.

Don’t be a chicken, step up – този жаргон се използва в смисъл на страх и по-скоро на шубе да направиш каквото и да е било.

You bet! – Със сигурност, да така е!

I need to buy some booze for tonight – с това един американец би имал предвид, че трябва да се зареди с напитки (най-вече алкохолни) за гореща вечер, купон или събиране у дома.

Bummer! I can`t come tonight. – в този израз основният жаргон, разбира се, е “bummer” като той е изцяло синоним на британското “Bloody hell” или на българското „По дяволите”.

This place is totally dead – с този уличен израз американците изразяват недоволството си, че дадено място (най-вече заведение като бар или дискотека) е доста скучно и почти заспало.

Let`s chill out – Нека си починем! Имайте предвид, че този род почивка обаче за американеца означава да не правите нищо, а буквално да бездействате с цел да се отърсите от напрежението.

To be very amped – жаргонът означава да си много нахъсан и навит да направиш нещо, защото едновременно имаш и куража, и желанието.

To be busted – изразът буквално означава да те хванат да вършиш нещо нередно, като най-често става въпрос за лъжа и предимно за изневяра.

Е, как ви се стори американският жаргон? Доста по-лесен е от Най-популярните лондонски жаргони, нали?