Кое да употребим – forthcoming или forthright?

Често, в английския език съществуват двойки думи, които не само имат сходство в корена, представките и наставките си, но са и синоними. Подобна двойка думи могат да бъдат заменяни една с друга, но тяхното еднакво приложение, всъщност, е само привидно.

В повечето случаи всяка една от тези думи си има свое поле за употреба, като преди да започнете да ги използвате в своята писмена или устна реч, е добре да се запознаете и с разликата между тях. За да ви стане малко по-ясно за какво точно говорим, ще ви дадем и реален пример с такава двойка думи, както и с необходимия разграничителен критерий между тях, за да можете да сте уверени кога коя от думите да използвате.

Е, днес говорим за forthcoming и forthright – какво означават и коя кога да употребим.

Двете думи са привидно еднакви, а също и значението им е невероятно близко. И forthcoming, и forthright са прилагателни, които описват някого, който е готов да даде обяснение, мнение или изказване на момента.

В повечето случаи и двете думи могат да се използват с едно и също значение, но ето и разликата между тях, която е добре да запомните.

Forthcoming е прилагателно име, означаващо предстоящ, следващ, идващ и очакван скоро. Думата е приложима и за хора, и за неодушевени предмети. Но forthcoming може да означава и отзивчив или осведомен. Не на последно място, британците използват forthcoming, когато говорят за нещо или някого, който е откровен, открит и готов за определена инициатива или действие.

От друга страна, forthright е прилагателно, с което, също можем да говорим за хора и предмети, но в повечето случаи думата се употребява като характеристика, особена черта, белег или епитет. Тя означава също откровен, но и директен и способен да даде моментен, но точен и без заобиколки отговор.

При forthright същественото е даването на мнение без излишни обяснения, докато при forthcoming имаме задълбоченост в изказването.

Ако сте достатъчно любопитни и за други такива думи, ще се радваме да прочетете и статията ни как Да открием разликата – Between и Among 🙂