Да открием разликата – Most и Many

Many и most са думи, които обикновено се използват, за да означат количество. Някои от Вас може би вече знаят, че most се явява превъзходна степен на many – оттук следва, че most обозначава бройка по-голяма от тази изразена с many.

За съжаление, горният параграф е единственото лесно нещо. Правилното използване на двете думи може да е доста подвеждаща и объркваща задача. Нека разгледаме следните примери:

1. It rained for many days last November.
2. It rained for the most part of November.

Двата примера по-горе са правилни и приемливи от гледна точка на английския език. От друга страна, ако използваме most в първия пример, а many във втория, двете изречения биха звучали доста странно.

Все пак, не бива да се обезкуражавате – има няколко ключови характеристики кога и как да използвате many и most правилно.

Съвет 1: Many се използва основно с броими съществителни. Броими съществителни са тези, които могат да бъдат преброени (хора, предмети, животни, и др.)
Most, от друга страна, обикновено се използва с неброими съществителни.

Примери:
Many dogs were barking last night.
How many people did you meet at the celebration?
He is absent most of the time.

Ако заменим most с many в примерите по-горе изречението ни ще е извън нормите на езика. Както вече споменахме, ако съществителните могат да бъдат преброени трябва да използваме many.

Тъй като в третия пример time е неброимо съществително, то трябва да използваме most.

Съвет 2: Въпреки че many означава голямо количество, то most означава дори още по-голямо.
Очевидно това означава, че щом даденото количество надвишава 50% или казано с други думи “almost all” – то тогава трябва да използваме most.

Примери:
Most of the members attended the meeting. (В този пример, не само присъстват много членове, а цяло мнозинство – т.е. “the majority”)
If the most number of students will sign the petition, then it will push through. (В този пример много подписи не са достатъчни, за да се одобри петицията – необходимо е да се включат почти всички ученици, за да се постигне резултата)

Днес научихме, че:
Many се използва с броими съществителни;
Many означава голямо количество, докато most означава дори още по-голямо количество от това;
Most е еквивалентно на majority или almost all

Толкова по темата! 🙂

За да разберете повече за правилната употреба на думите и изразите в английския език, следете нашия блог или се включете в нашите курсове по английски език. Очакваме ви!