Думи със странен произход – OMG!

Някога чували ли сте съкращението OMG? Съществува голяма вероятност да стe!
Всеки, който е добре запознат с комуникациите и общуването чрез интернет (текстови съобщения, електронна поща, чатове и т.н.) със сигурност е срещал точно този акроним.

В днешни дни – децата, тийнейджърите, и младите хора използват OMG, за да съкратят израза “Oh My God” (О, Боже мой!). В свят с такова бързо темпо на комуникация, не е толкова трудно да се разбере нуждата да се съкратят дълги и често употребявани фрази.

Вероятно повечето от нас си мислят, че OMG е съкращение в чат-пространството или социалните мрежи. Знаехте ли, обаче, че за първи път фразата OMG е използвана преди повече от столетие – 9ти Септември 1917 (ако трябва да сме точни).

Да, читатели, правилно прочетохте! Акронимът или изразът OMG за пръв път е бил изписан от британски адмирал известен като Джон Арбътнот Фишър. Той използва това съкращение в писмо адресирано, не до кой да е, а до небезизвестния министър-председател на Обединеното кралство Уинстън Чърчил.

Джон Арбътнот Фишър се обърнал към министър-председателя с думите:
“Чувам, че се подготвя връчване на ново рицарско звание — O.M.G (О, Боже мой!) – Ах, това адмиралтейство!”

От изречението може да се заключи, че добрият адмирал е развълнуван от предстоящото рицарско звание и би желал такова и за себе си.

На някой може да му се стори странно, защо възрастен човек на висок военноморски пост би използвал израз като OMG, за да изрази вълнение и защо това не е предизвикало толкова шум в сравнение с наши дни.

E, поне нека си припомним, какво може да е изпитвал, когато е писал това изречение. От самата му структура бихме предположили, че той е бил развълнуван и щастлив да пише на приятеля си. Изгледите за повишение или възможността да получи рицарско звание със сигурност биха предизвикали възклицание “О, Боже мой”.

Освен това, нека не забравяме човекът, който е създал израза и този към когото е било адресирано писмото – и двамата високопоставени държавници. Може да не е било в техния стил да използват OMG по официални поводи или официални доклади. Всъщност, дори и да използват израза OMG публично, би звучало някак неловко от техните уста.

Специални благодарности на Ива и най-якото хъски Ерик за снимковия материал 🙂

Ако искате да научите английски и още много интересни факти, заповядайте в някой от нашите курсове по английски език. Очакваме ви!