Думи със странен произход – Tragedy

Чували ли сте за думата Tragedy? Някои от Вас може да отговорят, че това е заглавието на популярната песен на групата Bee Gees от 1979 г. – но очевидно не става въпрос за това. В този пост ще разгледаме произхода на думата Tragedy.

На първо място какво значи Tragedy?
Tragedy най-общо се дефинира като събитие, което носи със себе си голямо страдание, като сериозен инцидент или природно бедствие. Думата също може да се класифицира като синоним на destruction или catastrophe.

Дума, толкова крайна като тази, вероятно ще има и злощастен произход.

За наша изненада е интересно да отбележим, че думата Tragedy както изглежда е произлязла от гръцката дума Tragodia, която всъщност означава песен на мъжка коза. Това изглежда напълно логично, тъй като песен изпълнена от коза наистина би имала пагубно въздействие – ХА! 😀

Като оставим шегата настрана, в казаното горе наистина се крие истина. Проучвания сочат, че в древните гръцки празненства или турнири (по-специално игрите в Атина), обичайната награда е била жива коза.

Участниците радостно пеели и танцували около козата, която по-късно била принасяна в жертва. Някои от хората се обличали с костюми или слагали маски на коза, за да приличат на сатири.

В крайна сметка става ясно едно – Думата може да е произлязла от древногръцките кóзи песни, но от какъвто и ъгъл да го погледнем произходът на думата Tragedy е предвещавал лош край за козата.

 

Ако искате да знаете още какво е добре да правите и да избягвате, за да научите английски, заповядайте в някой от нашите курсове по английски език. Очакваме ви!