Няколко идиома започващи с буквата А

Armed To The Teeth, A Dime A Dozen, As High As A Kite, All In The Same Boat – това са само няколко идиома, които започват с буквата A.

Ако наскоро сте започнали да учите английски език, ще Ви бъде доста полезно да се запознаете с най-често използваните идиоми.

Разбира се, да знаете значението на даден идиом е също толкова важно. В противен случай, няма да знаете кога правилно да ги използвате в разговор или при писане.

По-долу ще намерите някои често използвани идиоми, които започват с буквата A. Прочетете, разберете и ги запомнете и се опитайте да не се смеете на някои 🙂

Armed to the Teeth:

Мнозина придават на този идиом буквално значение – имащ смисъла на тежко въоръжен, носещ много оръжия.

Очевидно произходът на идиома води началото си от пиратите от XVII век. По това време оръжията били преобладаващо еднострелни и така пиратите е трябвало да носят колкото се може повече оръжия със себе си – някои дори в устата си.

В по-преносен смисъл, Armed to the Teeth може също да означава “To be extremely prepared”.

Например, ако планирате да започнете 3-дневна интензивна учебна подготовка, трябва да сте “въоръжени до зъби” с книги и учебни материали.

Absent Minded:

“Absent minded” обикновено се използва, за да опише хора, които забравят лесно. Понякога този израз се използва, за да опише хора, които винаги витаят в облаците и са отнесени. В по-буквален смисъл е същото като да кажем, че някой присъства физически, но в мислите си не е тук.

Все пак, това че сме разсеяни може да има своето обяснение и като такова ние трябва да го приемем насериозно. Случва се човек да загуби концентрация за кратко, да се разсея за момент или да остане твърде концентриран върху конкретно нещо.

All Greek To Me:

Понякога се среща като “It’s all Greek to me” или “That’s Greek to me”

Този конкретен идиом означава, че човек е объркан спрямо това, за което се говори или темата на разговора. Гръцкият език се използва като препратка, тъй като показва, че човек няма ни най-малка представа как да говори, чете и разбира този древен език. Това е доста очевидно, тъй като старогръцкият език всъщност се изучава само от учени.

Asleep At The Switch:

Този конкретен израз може да има три значения и може да се използва по три начина. По-долу можете да намерите техните дефиниции и пример с всяко от тях:

(a) Пропуск да се свърши конкретно задължение в правилния момент

Пример: Looks like his asleep at the switch which is why the experiment failed.

(б) Пропусната възможност

He did not notice the job opening because he fell asleep at the switch.

(в) Не обръщане на внимание

He failed the exams because his asleep at the switch.

Ако искате да знаете още какво е добре да правите и да избягвате, за да научите английски, заповядайте в някой от нашите курсове по английски език. Очакваме ви!