Good :)

Знаехте ли, че:

Good” (прев.: добър) е такава широко използвана дума, която обхваща толкова много и има буквално стотици потенциални синоними в зависимост от контекста и конкретния вид “доброта”, която някой иска да изрази. Почти всяко качесто може да се заменя с good. A good baseball player” (eдин добър играч на бейзбол), например, може да бъде бърз, ловък, мощен, интелигентен, безстрашен или ожесточен. И с good, може да се означава всяко от тези качества или всички от тях.

Това е, което прави good както полезна дума – в нейната широта и адаптивност – и бедна дума – в своята липса на конкретност. Всички думи по-долу се стремят да изразят по-особен вид добротаСписъкът е разделен на 3 общи вида good.

Обърнете внимание на всяка дума както и нейните конотации, преди да я използвате в писмен вид или в официална реч. Не всички думи работят еднакво добре във всяка ситуация.

Надяваме се, че това, което сме събрали тук, е good!

 

Good = Kind

agreeable

altruistic

amiable

amicable

beneficent

benevolent

benign

bounteous

charitable

chivalrous

compassionate

congenial

considerate

cordial

courteous

decent

disinterested

friendly

generous

gentle

giving

gracious

humane

humanitarian

kindhearted

kindly

magnanimous

mannerly

nice

obliging

philanthropic

propitious

thoughtful

tolerant

Good = Quality

admirable

attractive

desirable

distinctive

estimable

excellent

exceptional

exemplary

exquisite

fine

fitting

incomparable

invaluable

keen

laudable

meritorious

outstanding

peachy

peerless

premium

priceless

prime

profitable

propitious

reputable

satisfying

superb

superior

superlative

supreme

tiptop

valuable

worthy

Good = Virtuous

blameless

chaste

commendable

faithful

faultless

guiltless

honest

honorable

immaculate

impeccable

incorruptible

inculpable

innocent

irreproachable

moral

noble

perfect

praiseworthy

principled

pure

righteous

spotless

true

trustworthy

unblemished

unimpeachable

unoffending

unspotted

unsullied

untainted

upright

virtuous

wholesome

Ако ви хареса тази статия и искате да научите още много забавни и интересни неща, заповядайте в някой от нашите курсове по английски език. Очакваме ви!