На път с English World Academy :)

Стегнахте ли вече багажа за морето или планината? Или може би ще пътувате до някоя екзотична страна? Въоръжили сте се с най-доброто си настроение, но се притеснявате, че английският Ви не е перфектен?

В няколко последователни статии ще Ви помогнем с най-често срещаните думи и изрази при пътуване 🙂

Let’s start with the airport!

Check in – Регистрация (чекиране)
I booked on the Internet. – Запазих по интернет.
Do you have your booking reference? – Имате ли номера на резервацията?
Your passport and ticket, please? – Вашият паспорт и билет, моля
Where are you flying to? – За къде летите?
Would you like an aisle seat or a window seat? – Бихте ли искали място до прозореца или до пътеката?
How many bags do you have to check in? – Колко чанти регистрирате (чекирате)?
Do I need to check this in or can I take it with me? – Трябва ли да регистрирам този или мога да го взема със себе си?
Do you have any hand luggage? – Имате ли ръчен багаж?
There is an excess baggage charge of … (£30) – Има цена за свръхбагаж от 30 паунда
Where can I get a trolley? – Къде мога да взема количка?

Security – Сигурност

Could you take off your …, please? – Може ли да свалите …, моля?
Coat/shoes/ belt – палтото си/ обувките си/ колана си
Could you put any metallic objects into the tray, please? – Може ли да сложите всички метални предмети в подноса, моля?
I’m afraid you can’t take that through – Страхувам се, че не може да вземете това с Вас

In the departure lounge – В залата за заминаване

What’s the flight number? – Какъв е номерът на полета?
Which gate do we need? – Кой изход ни трябва?
Last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 – Последно повикване за пътник Смит, пътуващ до Маями, моля, елате веднага на изход номер 32
The flight’s been delayed – Полетът е отложен (закъснява)
The flight’s been cancelled – Полетът е анулиран
Could I see your passport and boarding card, please? – Може ли да видя паспорта и бордната Ви карта, моля?

Have a nice trip 🙂

Ако ви хареса тази статия и искате да научите още много забавни и интересни неща, заповядайте в някой от нашите курсове по английски език. Очакваме ви!