По пътя на изкуството да получаваме комплименти

Да, определено не е лека задача да можете да поднесете комплимент към някого и той да бъде в точните време и място и най-важното – на правилния човек. Определено е от значение и как ще реагирате на отправен към Вашата скромна особа такъв.

Идеята на този пост е да споделим няколко полезни фрази, с които ще покажете благодарност и възпитание, когато Ви поласкаят на английски език 🙂

За целта ще ги разделим на няколко групи в зависимост от Вашата реакция:

  • Ако искате да прозвучите стандартно, то би следвало да използвате някои от следните изрази:

Thank you, that is very kind/nice/sweet of you (to say so). – Благодаря, много любезно/мило/сладко от Ваша страна (да кажете това).

  • Ако сте изненадани от комплимента, който чувате, можете да покажете това казвайки защо е бил неочакван за Вас. Така например ако ви направят комплимент за новата рокля, можете да кажете:

Oh, I’ve had this for ages. – О, тя е толкова стара.
Really? It was only cheap! – Наистина? Не беше никак скъпа!

  • За да споделите отговорност, не забравяйте да споменете и човека/хората, с които сте работили заедно:

Thanks! Tom worked on it too. – Благодаря! Том също участва.
It wasn’t all my work. Tom gave me a lot help. – Заслугата не е само моя. Том много помогна.
That’s very kind. I’ll tell Tom – he helped me loads. – Много мило, ще предам на Том, той има голям принос.

  • Често можем да върнем комплимент след като сме получили такъв:

Oh, thank you very much! You look wonderful too – I like your dress. – О, много благодаря! Ти също изглеждаш невероятно. Харесвам роклята ти.

  • Ако пък искате пък прозвучите хумористично и закачливо, можете да реагирате по следния начин:

Oh, you are such a flatterer! – О, ти си такъв(а) ласкател!

И все пак би било чудесно ако казваме по-често “благодаря” 🙂

Ако ви хареса тази статия и искате да научите още много забавни и интересни неща, заповядайте в някой от нашите курсове по английски език. Очакваме ви!