Акроними?!

Англоговорящите използват акроними много често. Ако се сещате за примери за такива, то вероятно сте наясно, че имат изключително широка употреба: в телевизионни предавания; навсякъде в интернет; реклами и т.н.

И ако се чудите какво е “акроним”, то ето кратко, точно и ясно определение:

“Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума, а не буква по буква. Например, думата „БАН“ (Българска академия на науките) е акроним, защото не се чете буква по буква като бъ а нъ или като бе а не, а се чете като една дума, т.е. /бан/. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат, например NATO на български е „НАТО“ /нато/ (Организация на Северноатлантическия договор).” Източник: Wikipedia

Нашият екип ви е приготвил най-често използваните и разпространени акроними, които сме сигурни ще се досетите, че сте виждали вече в кореспонденцията си с вашите колеги и/или приятели 🙂

1. LOL (Laugh out loud, прев.: избухвам в смях; смея се с глас): е един много “забавен” акроним, който използвате в съобщение, за да изразите, че някаква новина или изказване ви е развеселило изключително много 😀

via GIPHY

2. OMG (Oh my God): използваме го за да изразим изненада (прев. О, Боже мой!)

ex.: A: They married last weekend in NYC!

B: OMG! That is wonderful news!

3. TBH (To be honest): когато споделяте мнение, което може да не се хареса, но искате да сте честни (прев. Ако трябва да съм честен/честна)

ex.: TBH, I think you should stop complaining and start working!

4. “TTYL” (Talk to you later): използвате този акроним, за да приключите разговор онлайн (прев. До после!)

5. “bbiaf” (be back in a few; прев. Ще се върна след малко!)

6. “BTW” (by the way; прев.: между другото): изпозваме “btw”, за да сменим темата, по която говорим:

ex.: BTW, how was your trip to Italy?

7. “Q&A” (Question and answer; прев.: Въпроси и отговори): Q&A е вид интервю, по време на което присъсващите задават въпроси, на които някой отговаря (обикновено някой специалист в областта на задаваните въпроси):

ex.: Save your questions,  we’ll have a Q&A at the end of today’s meeting.

8. “RSVP” (от фр. “Répondez s’il vous plaît”; прев.: Моля, отговорете): използва се, когато някой ви моли да потвърдите своето присъствие на дадено събитие:

ex. Please RSVP by July 7th.

9. “DIY” (Do-it-yourself)

Това е някакъв проект, свързан обикновено с вашия дом, който осъществявате самoстоятелно: как сами да направим мебели, украса, да реновираме стая вкъщи и т.н.

10. “T.G.I.F.” (Thank God it’s Friday!; прев.: Слава Богу, петък е!): този акронимен израз се използва, когато искате да изразите своята радост от идващия уикенд 🙂

ex.: “TGIF, I can’t wait for the party this weekend.”

Ако статията ви е харесала и бихте искали да осъвършенствате своите знания по английски език, то очакваме с нетърпение да се свържете с нас: ТУК