Двуличното “С”, или как да му разкажем играта!

Днес нашия невероятен преподавател Тео е приготвил за всички вас един изключително интересен урок за напреднали 🙂

Всички сме били изправени пред смущаващата ситуация как да изчетем това проклето “с” на този опърничав английски, да им се не знае! От думички като cycle, access, succeed, process, science, през scenic, discipline, circumstance, та чак до eccentric, succulent, succinct, ecstatic, exceed и за десерт muscle. Грррррр!!

Първо, с никога, ама съвсем нивгаш, на английски не звучи като българското ц. Не можеееее!! Иначе, правилото е много просто! Ето:

c + a, o, u, consonant, or at the end of the word = /k/

c + e, i, y = /s/, or rarely /∫/

Демек, ако това прекрасно “с” се следва от буквичките a, o, u или съгласна, или пък то горкичкото е само в края на думата (-c), то тогава четем /k/. Ако пък след него има буквичка e, i, y, в болшинството от случаите го четем /s/ и само понякога омеква в /∫/. Това се случва при особеното изключение с ocean и при някои глаголи, завършващи на –ciate, професии, завършващи на –cian, както и прилагателни, завършващи на –cial, –cious. Когато “с” е само, е лесно. Но никога, никога ц!!

И воала, вече знаем как да четем cycle, cynical, citrus, criticise, magician, capricious, precise, cinder, crucial и circumstance, нали така? Да, трудно е отначало, но в случая не е важно коя думичка какво значи, а да овладеем правоговора.

Хайде:

cycle /ˈsaɪ.kəl/ cinder /ˈsɪn.dər/
cynical /ˈsɪn.ɪ.kəl/ crucial /ˈkruː.ʃəl/
citrus /ˈsɪt.rəs/ magician /məˈdʒɪʃ.ən/
criticise /ˈkrɪt.ɪ.saɪz/ circumstance /ˈsɜː.kəm.stɑːns/
capricious /kəˈprɪʃ.əs/
precise /prɪˈsaɪs/

Дотук добре, сега продължаваме със ситуацията, в която имаме спелинг с двойно -сс-. В тези случаи, първото с се следва от второ с, което е съгласна, така че първото с винаги се чете за /k/. След това гледаме какво има зад второто с, и ако зад него имаме a, o, u или съгласна, то се чете по същия начин и двете заедно се сливат в един звук /k/. Ако ли пък след второто с имаме e, i, то се чете /s/ и комбинацията -сс- се произнася /ks/.

И е хубаво да обърнем внимание как при access ударението е на първата сричка, за разлика от success, където е на втората.

Продължаваме в случаите, когато имаме изписване -sc-. При тях s винаги се чете /s/, но гледаме какво имаме след с и продължаваме да си прилагаме основното правило с пълна сила. Оттам виждаме как -sc- може да се слее в един звук /s/, или пък да се произнесе съответно /ks/.

В обратната ситуация пък, която всъщност е изключително рядка – когато имаме спелиг -cs-, просто нямаме избор освен да го прочетем /ks/ по вече изтъкнати причини: с пред съгласната s винаги ще се произнася /k/, за s също нямаме съмнения и съответно винаги четем /ks/. Това обикновено се вижда в някои науки, които винаги се използват в множествено число, например

genetics /dʒəˈnet.ɪks/, но откриваме и друг много удобен екземпляр: ecstasy /ˈek.stə.si/.

Остана ни само да обсъдим комбинацията от буквички “-xc-“, където “х” винаги се произнася /ks/, а пък “с” си се чете, както трябва.

И както обещах, за десерт ви поднасям един сочен muscle, където по каприз на Кралицата имаме изключение, “с” е нямо и то просто не се чете: /ˈmʌs.əl/.

Винаги използвайте речник и винаги слушайте Кралицата, те знаят най-добре!

Благодарим ти, Тео! 🙂