Да си поговорим за глаголите в английския език

Харесва ви да изучавате английски език? Възнамервате да подобрите нивото си?

Ако отговорите с “да”, то новата ни статия от нашата страхотна преподавателка Веси ще ви бъде интересна и полезна 🙂 Да започваме!

Вероятно сте установили, че глаголите в английския език, както и във всеки друг език, представляват най-голяма трудност за изучаване. Глаголът трябва да е в подходящо време, да е съгласуван с вършителя на действието, но тези категории се изясняват от информацията, която дава изречението. Често по-голям препъни камък пред нашия желан гладък изказ са моделите за свързване на глагол с друг глагол. Погледнете първите две изречения от тази статия и ще установите, че на български употребяваме частицата „да“, докато в английски език схемите за свързване на глагол с друг глагол варират.

Опитайте се да довършите изреченията като използвате глагол в подходяща форма:

 1. We’re all chatterboxes. All my classmates enjoy …
 2. This summer, Tom’s planning …
 3. The book’s so interesting. I’m going to buy the sequel when I finish …
 4. For his birthday, he hopes …

Изкушихте ли се да използвате навсякъде частичката  “to” с надеждата, че отговаря на значението и функцията на „да“? Хайде да проверим възможни отговори:

 1. All my classmates enjoy talking.
 2. This summer, Tom’s planning to go on holiday
 3. The book’s so interesting. I’m going to buy the sequel when I finish reading it.
 4. For his birthday, he hopes to get many presents.
 5. We practised speaking English for an hour.
 6. She expects to win the competition because she’s better than anyone else.

Може да използваме и други глаголи, за да попълним изреченията: enjoy communicating/socializing/ texting. Или пък, ако Том всъщност планира да учи английски език вместо да ходи на почивка ще кажем: This summer, Tom’s planning to study English.

Следователно моделът ще изглежда така в табличен вид:

Verb + to infinitive

Verb + verb-ing

plan

enjoy

hope

finish

expect

practise

Влияе ли граматическото време на тези глаголи за формата на следващия глагол? Да погледнем следните изречения:

When  I was a scholstudent, I enjoyed reading novels.

Last year, he planned to refurbish his house.

He finished studying at 9 p.m.

I was hoping to borrow your car …if it’s OK.

Какъв извод може да направим? Независимо от категорията „време“ след тези определени глаголи винаги използваме посочената в табличката форма на следващия глагол.   

Има ли лесен начин за запомняне на моделите глагол + глагол? Ето няколко начина с глагола “hope”; установете кой/кои от методите дават добър резултат:

 1. Запомнете на вокално ниво и повторете: hope to, hope to  [ˈ hoʊp tə].
 2. Ако зрителната ви памет е по-силна напишете ги.
 3. Употребете в значим за вас контекст:
 4. I hope to become fluent in English soon.
 5. Опитвайте се да запомняте непознати глаголи заедно с думата, която следва и правете изводи и асоциации. Развирявайте табличката. Примерно, в коя колонка ще поставите “want”, “would like”, “avoid” ?
 6. Ползвайте добър речник. Всеки добър речник дава примерни изречения.
 7. Потърсете логиката на езика. Запитайте се защо след тези и тези глаголи следва to infinitive, а след други – verb-ing.
 8. Не е нужно да споменаваме, че преподавателите в English World Academy  винаги се радват да развиват уменията на изучаващите английски език, така че допитвайте се до нашите преподаватели.
 9. Обогатявайте табличката. В следващите нива ще видите и други комбинации на глагол с глагол, затова градете солидни знания. Успех!

Харесахте ли статията? Ще се радваме да я споделите с приятелите си 🙂

Благодарим ти, Веси!