Как допълнителен чужд език към знанията ви повишава самочувствието ви?

Спорен е въпросът дали умните хора задължително имат високо самочувствие за себе си. Едно е ясно обаче. Когато човек придобие ново умение или знание, моментално, в съзнанието му се заражда мисълта, че по някакъв начин той се е подобрил, той е направил макар и малка, крачка към жадуваното от всяка личност усъвършенстване.

В тази връзка, решихме да поразсъждаваме над въпроса по какъв начин и доколко допълнителният чужд език  към знанията може да повиши нашето самочувствие. Ето до какви изводи стигнахме, като правим уговорката, че ако знаете само един език, най-добрият вариант за втори е английският език:

  • Осъзнаваме, че в кариерно отношение сме на път да се изкачим някое стъпало нагоре

Истината е, че езиците днес са на почест и то не само за конкретни сфери като например търговия, реклама, транспорт. Дори да сте юрист, допълнителният език за вас е бонус, който ви превръща в по-високо квалифициран специалист.

  • Свободно разговаряме в чужбина

Защото да бъдеш турист в страна, която не познаваш, не е само вълнуващо и екстремно. Това преживяване може да бъде и страшно, а на места дори и опасно. Ако можем да общуваме с местните на техен или популярен език, ще сме уверени в себе си, че нищо няма да ни се случи. Ще изживеем пълноценно своята почивка.

  • Придобиването на ново знание и като придобиване на още пари e едно голямо богатство

Или казано с други думи, то е като трупането. Представете си Чичо Скрудж, който с всяка следваща сума все повече и повече се радва на богатството си. Но и нещо повече, той става по-алчен. Когато сме алчни за знания, ефектът е положителен. Ние ги ползваме в позитивна насока. Ние ги влагаме, за да черпим плодовете им. Тоест новите знания, стават нови ресурси и за материални, и за духовни блага.

  • Езикът е комуникация, следователно с усвояването на нов език, подобряваме и социалните си качества

А това е път към високото самочувствие. Човек, който няма високо самочувствие за себе си, трудно може да е комуникативен. А мълчаливият човек със знания не е точно човек с високо самочувствие, а надменна личност. Отново имаме изместване на ефекта от положителен към негативен. Нещо повече – знанието на чужд език само по себе си ни показва нов начин на възприемане на комуникацията. Ние започваме да възприемаме говоренето не толкова като говорене, някакъв брътвеж, колкото като разбиране.

  • С допълнителен чужд език е по-лесно да прикрием слабост в една или друга сфера

Много често, хората, които са зле със смятането и с точните науки по принцип, едва ли не се оправдават, че те няма как да са добри в това, след като им вървят езиците. Оправданието се приема – и то не само на емоционално ниво, ами и на научно. Истината е, че кората на мозъка на лингвистите и полиглотите е устроена по различен начин от тази на физика, например. И няма значение, че вие не сте професионални филолози или полиглоти. Дори да сте говорили само един чужд език досега, с нов допълнителен такъв ставате по-близо до образа на лингвиста и това, че не сте наясно с математиката кой знае колко добре, вече няма да е особено голямо провинение.