Общи условия и правила на играта „Какво е Коледа за вас в три английски думи?“

Правила за участие в играта:

За да се включите в играта, е необходимо да отговорите на въпроса с коментар под поста на Фейсбук страницата ни. Състезават се само коментарите под поста на стената ни. Всеки участник има право да участва в играта само веднъж.

 Определяне на победителите:

Печели един от участниците, който е отговорил на въпроса в коментарите под поста. Победителят ще бъде определени на лотариен принцип, а името му ще бъде публикувано на стената на Фейсбук страницата на English World Academy.

 Продължителност на играта:

Играта стартира на 06.12.2015 г. в 10:00 часа и приключва на 27.12.2015 г. в 18:00 часа.

Награда:

Наградата е 80% отстъпка от цената на един курс* по английски език.

*Не важи за индивидуална форма на обучение.

Прекратяване на играта:

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

Екипът на English World Academy ви желае успех!