Отделяме специално внимание на фразовия глагол Look

Знаете добре, че фразовите глаголи в английския език ни дават възможността да изразим различни неща, да използваме различни мнения и да прибягваме до различни комбинации от думи и изрази с един и същи глагол.

Това са и най-често използваните глаголи, които макар и да изглеждат лесни и знаещи се от всекиго, крият в себе си голяма „база“ от допълнителни значения.

Такъв именно е и глаголът look. Освен че означава „виждам, гледам“, в съчетание със съответния предлог, той може да препраща към съвсем други значения.

Ето за какво говорим:

look after – грижа се за (става не само за деца, но и за болни, възрастни хора, но рядко за животни);

look ahead – мисля за идните дни, поглеждам към бъдещето, обмислям бъдещето;

look away – обръщам се, извъртят си главата така, че да не виждам нещо конкретно;

look back on – спомням си миналото, връщам се към спомените;

look down on – пренебрегвам, не обръщам внимание, подценявам, омаловажавам, обръщам се с пренебрежение;

look for – търся;

look forward to – очаквам, чакам;

look into – преглеждам, анализирам, разследвам, оценям, осмислям;

look on – наблюдавам, зрител съм на нещо, присъствам на събитие;

look out – внимавам, проявявам особено внимание;

look through – преглеждам, но най-често набързо, хвърлям едно око, прелиствам;

look up to – възхищавам се, уважавам някого, взимам пример от някого

Това са различните значения на фразовия глагол look според предлога, който използвате след него. Разбира се, в практиката е възможно да срещнете и някои жаргони, използващи същия глагол. Но дори да запомните само по-горе изброените значения, вие вече сте напълно подготвени да използвате глагола look пълноценно! Успех!

Интересно от нас: Хапваме и учим нови английски идиоми