16 начина да ползвате думата hook в речника си

Нали знаете как можете да знаете малко думи на английски, но ако ги ползвате правилно, ще звучите сякаш това е вторият ви майчин език? Това най-често са глаголи, фразови, които с различните предлози придобиват и различно значение, но в същото време си остават същите и са далеч по-лесни за учене така заедно, накуп. Днес, ще поговорим точно за тази стратегия за богат английски речник, като насочим вниманието ви върху един такъв фразов глагол. Вижте 16 начина да ползвате думата hook – която между другото има и значение на съществително име (с него ще започнем) – в своя английски речник.

Hook – кукичка, включително и рибарска

to be / get hooked – пристрастен съм към нещо, обсебен съм от идея или действие, а също и човек, като в случая може да става дума и за хванат съм от някого (като в капан от чувства)

hook up – свързвам се с нещо, доближавам два елемента, за да ги направя едно цяло, сглобявам

hook up 1 – целувам се, прегръщам се или други подобни интимни действия между двойка влюбени

hook up 2 – свързвам се с някого, срещам се

hook up 3 – уреждам връзка или среща между двама души, посреднича

hook up 4 – правя някому голяма услуга, специална помощ оказвам

off the hook – на другата страна на слушалката е заето или няма никакъв сигнал, не мога да се свържа с някого по телефона

off the hook 2 – без повече проблеми, свободен от задължения

off the hook 3 – нов, модерен, свеж, як, готин, оригинален

hook, line and sinker – използва се за хората, които много изкусно лъжат и мамят

play hooky – бягам от училище

by hook or crook – на всяка цена, с каквито и да е средства

hook – частта от песента, която ти се е загнездила в ума и не можеш да си я избиеш от главата

hooker – проститутка

left hook / hook left – движа се бързо