Няколко разговорни израза, които научихме в предградията на Лондон

Казват, че Лондон се е превърнал в толкова космополитен и цветен от гледна точка на различни нации и етноси град, че е вече невъзможно да научиш истински, книжовен език в столицата на Великобритания… Лично ние не сме много убедени в това твърдение, а напротив – смятаме, че истинският, звучният и завладяващ английски сленг се корени именно тук, но за да задоволим лингвистичните вкусове и на останалите сред вас, решихме да ви изненадаме с няколко разговорни израза, които научихме не в Лондон, а в неговите предградия… Хващайте химикалките и тетрадките и да започваме!

A blessing in disguise – с този израз британците посочват онова хубаво нещо, което им се е случило в живота, на което в началото или не са залагали големи надежди, или дори не са го забелязали

Apple of my eye – обозначаваме любимецът на групата или обществото

Bend over backwards – с тези думи асоциираме хората, които са готови винаги да помогнат на някого или силна мотивация за действие

Bite off more than you can chew – взимам задача, наемам се да правя нещо, което надхвърля възможностите ми

Cast iron stomach – човек с изключително здрав и устойчив стомах

Don`t look a gift horse in the mouth – каквото ти дават, взимай или казано с други думи – винаги оценявай, когато ти се подарява нещо

Get him the slip – да избягам, да се отърва, да се измъкна, да ми се размине, да се изплъзна

Smell Something Fishy – намирисва ми, надушвам нещо гнило

To make a long story short – да  разкажа накратко, без много подробности

 

Интересно от нас: Да си поговорим за работа и бизнес… на английски език