Сравнителните и Оприличаващи Идиоми в Английския Език

Очевидно, ясно и безспорно е, че идиомите, по принцип, без значение към кой език принадлежат, най-често представлява сравнения и оприличавания.

Такъв тип идиоми има много както в нашия роден език, така и в новия чуждестранен – английския – за който сме се събрали тук.

Днес, ще ви представим една минимална част от сравнителните и оприличаващи идиоми в английския с цел да сте наясно с най-често използваните и употребявани сред тях – както в разговорния, така и в писмения английски, а също така както в американския, така и в типично британския.

as clean as a whistle – много чист;

as close / as dums as an oyster – това е човек, на когото можете да разчитате, защото когато му някой му повери тайна или строго конфиденциална информация;

as cool as a cucumber – това пък е човек, който е изключително спокоен, винаги запазва самообладание;

as crooked as a dog’s hind leg – много нечестен човек;

dead as a doornail – с този израз събуждаме притеснение, че някой наистина е мъртъв;

as dry as dust – в първото си значение, изразът означава много сух, но във второто си се свързва с нещо крайно скучно и безинтересно;

as different as chalk and cheese – това са два напълно различни човека;

as easy as a pie – много лесно;

as fit as a fiddle – в отлично здраве;

as dull as ditchwater – много скучен;

as happy as Larry – много, много щастлив;

as mad as a hatter – много странен, леко налудничав;

as hard as nails – това е студен човек, който няма да прояви милост или симпатия към някого;

as much use as a handbrake on a canoe – изразът се свързва с нещо безсмислено, което изобщо по-добре да не се прави

А ето и: Нашите Любими Забавни Поговорки на Английски Език