За Авторитета и Силата в Английския Език

Авторитетът и силата са движещи сили в света. А днес те стават и основни двигатели и теми на нашия урок по английски език.

На път сте да се запознаете с интересни начини за това как да изразите усещане за сила, как да кажете, че нямате такава и изобщо по какъв начин да ползвате думите на английски език, за да говорите за авторитет.

Ето и всички интересни идиоми, свързани с авторитета и силата на английски език, които решихме, че ще ви бъдат доста полезни и интересни!

big fish in a small pond – това е авторитет, макар и в по-малка група, фирма или общество, който обаче заема главна, лидерска позиция;

bring to heel – принуждаваш някого да се държи неприлично, не както трябва;

bulldoze into doing – някой е принуден да направи нещо;

call the shots / the tune – това е човек, който взима главните решения и обикновено той владее ситуацията и я държи под контрол;

carry weight – най-често се споменава за организация, фирма, която има доста влиятелни позиции в нишата си;

too many chiefs, not enough Indians – това е ситуация, в която има прекалено много шефове и прекалено малко служители, които да изпълняват наредбите и заповедите;

corridor of power – това е частта от фирмата, звеното от органа или човекът от организацията, който всъщност държи реалната власт поради факта, че има много важна роля и функция там, където работи или принадлежи;

crack the whip – използвам властта и авторитета си за лична изгода или облага;

dance to someone’s tune – играя на някого по свирката, защото той има влияние, власт над мен;

draw a line in the sand – слагам лимит поради властта си за определени действия или етап на развитие на даден процес;

friends in high places – приятели с облаги или приятели, които имат връзки

А ето и малко за Красотата в английския език…