10 От Най-Честите Грешки, Които Правим, Когато Пишем На Английски Език

Частта с писането на цели свързани текстове на английски език, идва, когато задобреем в граматическо отношение и се обогатим в лексикално. Това, всъщност, е и един от най-трудните етапи в чуждоезиковото обучение. Най-честите грешки – наред с тези на правилното произношение – се наблюдават именно тук.

Днес, ще се спрем на точно 10 от най-честите грешки, които обикновено допускаме, когато пишем на английски език. Вижте ги, анализирайте ги и просто започнете да ги избягвате или поне да следите дали ги допускате, докато подготвяте есе или съчинение.

  • Липсваща запетая преди всеки въвеждащ елемент на изречението– включително и обръщение;
  • Неясен и неточен словоред;
  • Грешки, свързани с думи, които звучат по един и същи начин, но означават различни неща;
  • Използване на  грешното глаголно време – най-вече при окончанията на глаголите;
  • Неправилно използване на  определителните, респективно неопределителните членове – a/an и the;
  • Грешка при пренасянето на думи на нов ред;
  • Прекалено дълги изречения – запомнете английският език мрази дълги изречения!;
  • Липса или грешно изписване на апостроф за притежание;
  • Пропуски в така наречените double letter words – например, absolutelly вместо absolutely, additionaly вместо additionally.
  • Неправилно степенуване на прилагателни – особено при изключенията като good-better- the best и т.н.

За да избегнете всички тези, а и много други грешки при писането на английски език, винаги първо пишете чернова или след като приключите с текста, го проверете поне два пъти. Освен това, не забравяйте – Бързата работа, срам за майстора – така че най-добре наблегнете на качеството пред скоростта!

Последно, но не по важност, не използвайте прекалено сложни конструкции в изреченията си. Те излишно натоварват изказа, а вече казахме, че в английския език за предпочитане е по-простата структура на изречението, а освен това ви създават и правописни проблеми!

Нямате планове за лятото, ето идея от нас: Интензивни курсове по английски език “Лято, 2015″