Money, money, money, must be funny…. – Още Забавни Идиоми на Английски Език

Не се безпокойте, за следващото наше забавно упражнение няма да ви искаме пари, нито пък да ви караме да пеете песни на Abba. Присетихме се обаче за тази стара, но златна песен, защото днес, решихме, да ви запознаем с няколко забавни идиоми на английски език, свързани с пари!

Ами нека да започваме!

above par – по-скъпо или ценно от обикновено, над стандартната цена (терминът е много популярен в сферата на финансовите пазари);

almighty dollar – пари, но в смисъл на най-важното нещо в момента;

ante up – да си платя, да направя плащане;

as phony as a three-dollar bill – фалшив, неистински (Знаете, че не съществува 3-доларова банкнота, нали?);

as poor as a church mouse – в българския език си имаме същата поговорка и означава абсолютно същото – беден като църковна мишка, много беден;

as sound as a dollar – много надежден, разумен;

at a premium – на по-висока от обикновената цена поради специално включен бонус, екстра или повод за продажба;

at all costs – на всяка цена, без значение от стойността;

back on someone’s feet – стабилизирам се, възстановявам финансовата си стабилност, връщам се на работа, отново имам бюджет, на който да разчитам;

balance the books / accounts – осчетоводявам, изчислявам, заверявам си счетоводните книги, водя счетоводство (и не професионално, но с цел да пазя парите си на сигурно място);

beyond someone’s means – под стандарта ми, под финансовия ми лимит, над финансовото ми състояние, извън рамките на бюджета;

born with a silver spoon in someone’s mouth – роден съм богат, роден съм с късмет;

break even – занулявам, получавам толкова, колкото съм изхарчил, 0 печалба, покривам загубата, без да излизам на плюс;

bring home the bacon – изкарвам за насъщния, припечелвам, колкото да издържам семейството си;

burn a hole in someone’s pocket – измамвам, обирам някого, като бързо и умело го карам да си купи нещо или да изхарчи пари

Успех с ученето! 🙂

Екипът на English World Academy