Урок По Граматика с “Used To”

Днес сме ви приготвили един бърз, лесен, но много ефективен урок по граматика. Знаете, че винаги се стараем да ви дадем най-доброто обучение по английски и сме свикнали да ви отрупваме с внимание и много нови знания и затова ще поговорим за свикването по принцип, а именно за конструкцията “used to…”

Самата конструкция used to…” означава “свикнал съм да / с”.

В зависимост от това дали сте свикнали с предмет или човек (с лаптопа, който имате в момента или с мама), или с определено действие, рутина, която е станала част от ежедневието или опита, практиката ви в дадена сфера, конструкцията се използва в две версии, т.е. със съществително име или с глагол:

Със съществително име, формулата е лесна: “used tо + noun”.

Примери:

I am used to London city traffic. Свикнал съм с лондонския трафик.

I am used to Katy, even though she is not the easiest roommate. Свикнала съм с Кейти, въпреки че тя не е съквартирантка с лесен характер, която можеш да имаш.

С глагол, формулата е следната: “used tо + -ing form of the verb”

Примери:

I am used to cooking chips in the weekends, even though I try to eat more healthily. Свикнал съм да си пържа картофки през уикендите, въпреки че се старая да се храня по-здравословно.

They are used to fighting for very little and stupid things. Свикнали са да се карат за дребни глупости.

Трябва да отбележим, че конструкцията used to…” може да се използва и с минало и бъдеще време (във всичките им варианти) като разликата ще бъде само в глаголното време на “to be”, което слагате преди самата формула.

Примери:

She was used to tidying up the house every day, but now she is too busy. Тя беше свикнала да чисти къщата всеки ден, но вече е прекалено заета.

We will be used to writing messages twice per day and there will be no nostalgia. Ще свикнем да си пишем по два пъти на ден и няма да има и следа от носталгията.

Последно, но не по важност използвайте “get used to doing something” със значение „да свикна, трябва, добре е да свикна”.

I must get used to waking up early in the morning. Трябва да свикна да ставам рано сутрин.

Ако искате да знаете какви предимства ви носи знанието на английски език, то не се колебайте и прочетете нашата статия по въпроса: Нетрадиционни ползи от ученето на английски език 🙂