По-надълбоко в бизнес английския език с няколко прости израза и думи

Съществуват различни видове обучения по английски език в зависимост от нивото на ученика, а също така и от сферата, в която той ще прилага в последствие наученото.

Ние изцяло сме се фокусирали върху английския език и по този начин успяваме да обхванем различни сфери. Днес, поставяме акцент върху бизнес английския език, който добре знаете, че включва и някои аспекти на бизнес етиката.

accept an offer – приемам оферта, предложение

across the broad – цялостно, включващ целия персонал или цялото производство

adjourn a meeting – приключвам бизнес среща, слагам край на преговорите

at a loss – на загуба

bail a company – спасявам компания (фирма), изкарвам я от дъното

bang for the bunk – парите си заслужават, да направим инвестиция с добра възвращаемост

banker’s hours – намалено (късо) работно време

big cheese/ gun / wheel – важен кадър във фирмата

captain of industry – главният, шефът на фирмата

carry a motion – да заинтригувам някого (по време на среща, преговори), да привлека вниманието в свой интерес

carry the day – получавам подкрепа за начинанието, бизнес идеята си

carve out a niche (for a certain product or service) – произвеждам или предлагам уникален продукт / услуга, който не може да се намери другаде на пазара

draw up a contract – съставям предварителен договор

face value – официалната, реалната цена на стока или услуга

get a break – сграбчвам бизнес възможност на момента, възползвам се от внезапна добра идея

go belly up – напускам бизнеса поради финансови проблеми

a hard sell – агресивна маркетингова стратегия, дръзка политика за повече продажби

jump off the shelves – продавам много добре

make a cold call – посещавам, свързвам се с някого, когото не познавам (потенциален клиент или партньор), използвайки дълъг списък с имена

mean business – сериозен съм по отношение на

Е, това е засега от нас, а на вас ви пожелаваме спорно учене! 🙂