Да Счупим Рекорда по Най-Много Словосъчетания с Една Дума – Break!

Здравейте отново, скъпи приятели на английския език! Надяваме се днес да сте в отлична форма за още обучение и най-вече за едно кратко лексикално упражнение.

Както знаете, в английския език глаголите са не просто особено важна част от изречението (сходно и с повечето езици по принцип, между другото), но те са и основни думи в образуването на нови словосъчетания.

Добре сте запознати с философията на фразовите глаголи – всеки глагол с нов предлог или дума означава съвсем различно нещо от основното му значение.

В тази връзка, решихме днес да счупим рекорда по най-много словосъчетания с една дума и то с глагола “чупя” – break.

to break a habit – отървавам се от лош навик, спирам да правя нещо вредно или нередно, което постоянно правя;

to break a bone/ to break an arm – наранявам се, причинявам си счупване на кост;

to break a leg – това май сме го споменавали, но да припомним, че изразът не означава „да си счупиш крака”, а „Късмет!”, „Успех!”;

to break a promise – нарушавам уговорка, не спазвам обещанието си;

to break a record – чупя рекорд (каквото правим и сега ☺ );

to break the ice – разчупвам леда (както е и на български език);

to break someone’s heart – наранявам някого, разбивам нечие сърце (отново съвпадение между английски и български идиом);

to break the rules – нарушавам правилата (подобно е и break the law – нарушавам закона, престъпвам закона);

to break the news to someone – осведомявам някого за последните новини, информирам навременно;

to break even – печеля, колкото да преживея или изкарвам толкова, колкото после ще трябва да изхарча;

to break the silence – нарушавам тишината, вдигам шум;

to break loose – бягам (от затвор, от отговорност или от поставените ми ограничения);

to break ground – правя първата копка при строеж – докато to break new ground означава да прогресирам или напредвам!;

E, как ви се стори глаголът break? Доста е богат на различни значения, нали? 🙂

Ако все още се чудите какви са едни от няй-яките причини да знаете английски език, то нашата статия Нетрадиционни ползи от ученето на английски език може да ви предложи много интересни такива.