Новите Чуждици в Английския Език – Интересно и Полезно!

Наясно сме, че в повечето чуждици в голяма част от световните езици днес – включително и в българския – са предимно английски думи или поне произлизат от такива. Все пак, не се заблуждавайте, че английският език е чак толкова голям доминант в езиковата област.

Напротив – самият английски език също ползва и включва в обширната си морфология думи, произлизащи от други езици. В тази връзка, днес решихме отново да съчетаем полезното с интересното, като ви запознаем с най-новите чуждици в английския език. С тях ще блеснете дори още повече, когато станете част от разговор с англоговорящи хора от която и да е държава!

Ами нека да започваме…

Chav – думата буквално произлиза от старата ромска реч, а във Великобритания, тя се използва като епитет и има значението на определен стереотип. Наред с това, в някои части на Англия тя се използва и за младеж, който имат определен начин на обличане и поведение, а за него се вярва, че няма образование или каквато и да е култура в обществото.

Doosra – тази дума идва директно от Хинди и значението й се открива в областта на крикета, за който добре знаете, че е особено популярен спорт в Англия. Думата обозначава определено подаване в крикета, а в някои по-крайни места на Великобритания придобива и видоизменения на смисъла като жаргон – много точно, прецизно действие.

Lego – да, всички помним най-якия конструктор от детството си, но е добре да знаете, че самата дума произлиза от датския език и буквалният й превод е „много добра игра” или подкана “нека да играем!”.

Anorak – ако си мислите, че думата е изцяло английска само защото Великобритания изначало се смята за един от лидерите сред държавите, отличаващи се с перфектно развита текстилна индустрия, лъжете се. Думата, всъщност, произлиза от ескимоския език, а значението й е подобно, но за ескимосите аноракът съвсем не е горнище, анцуг или яке, а цяла екипировка за справяне със студа!

До нови срещи, приятели 🙂

Екипът на English World Academy