Политика за защита на личните данни

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави-членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Инглиш Уърлд Център ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за участието им в курс или определяне на нивото на владеене на английски език, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Инглиш Уърлд Център ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. (1) Инглиш Уърлд Център събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, свързани с предоставяне на обучения на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на задълженията на Инглиш Уърлд Център по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Инглиш Уърлд Център;
За целите на легитимния интерес на Инглиш Уърлд Център.

(2) Инглиш Уърлд Център е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Инглиш Уърлд Център действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Инглиш Уърлд Център събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

индивидуализация на страна по договора;
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност;
обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
изпращане на информационни съобщения,
подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за обучение по английски език, които могат да са от интерес за Вас;

(2) Инглиш Уърлд Център спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Инглиш Уърлд Център може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Инглиш Уърлд Център?

Чл. 3. (1) Инглиш Уърлд Център извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор;
Организиране провеждането на интервю тест – определяне на нивото на владеене на английски език. Целта на тази операция е предоставяне на данни за контакт с цел угаваряне провеждането на желаното от клиента интервю тест- определяне на нивото на владеене на английски език.
Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2)Инглиш Уърлд Център обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

– Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон)
Цел, за която се събират данните: 1. Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 2. При изпращане на заявка за записване през формата на сайта ни;
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и записване за курс между Инглиш Уърлд Център и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме – Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
– Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на обучение.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия или при сключването на писмен договор, между Инглиш Уърлд Център и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) Инглиш Уърлд Център не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Инглиш Уърлд Център от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Инглиш Уърлд Център съхранява Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения.

(2) Инглиш Уърлд Център съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Инглиш Уърлд Център може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Инглиш Уърлд Център Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Инглиш Уърлд Център за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) Инглиш Уърлд Център може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, то всяка информация за Вас ще бъде изтрита

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Инглиш Уърлд Център потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Инглиш Уърлд Център Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Инглиш Уърлд Център си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Инглиш Уърлд Център.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Инглиш Уърлд Център изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Инглиш Уърлд Център има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Инглиш Уърлд Център;

(2) Инглиш Уърлд Център не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Инглиш Уърлд Център, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Инглиш Уърлд Център, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация

(4) Инглиш Уърлд Център не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Инглиш Уърлд Център да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Инглиш Уърлд Център да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Инглиш Уърлд Център не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Инглиш Уърлд Център имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Инглиш Уърлд Център изпращайки искане на нашия електронен адрес: [email protected]

ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 12. Вие можете да поискате от Инглиш Уърлд Център да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Инглиш Уърлд Център може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите когато имате законово основание срещу обработването на лични данни от Инглиш Уърлд Център, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Ако желаете да се отпишете от нашия бюлетин, то винаги можете да натиснете бутона Отпиши се от самия бюлетин.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Инглиш Уърлд Център установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Инглиш Уърлд Център не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Други разпоредби

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни и да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на  данните.