Подготовка за Сертификация

English World Academy Ви гарантира успешна подготовка за изброените изпитни формати. За всички наши курсове за получаване на сертификат гарантираме високо качество на преподаване и професионално отношение, поднесени в приятна, спокойна и мотивираща атмосфера.

Защото за нас водещо е удовлетворението и успеха на нашите курсисти.

Ето и сертификатите, за които English World Academy осигурява подготовка чрез специално подготвените курсове за сертификация:

Кеймбридж сертификати FCE, CAE, CPE

IELTS

TOEFL

ETS


Кеймбридж сертификати FCE, CAE, CPE

Ако Вашата цел е да се представите много добре на изпитите за сертификат към университета Кеймбридж, можете да се доверите на English World Academy за това.

Изпитите Cambridge ESOL са голямо предизвикателство, така че ще Ви бъде необходима стабилна подоготовка, а също и добро ниво на владеене на английски език. По време на курса ще имате възможността да работите и обогатите познанията си върху всички умения (говорене, слушане, четене и писане), които се тестват в тези изпитни формати. Курсовете за придобиване на сертификати към университета Кейбридж са изцяло съобразени с Вашите цели за едно изключително представяне.

Курсовете за придобиване на сертификати към университета Кеймбридж са за Вас ако:

  • Вашето ниво на владеене на английски език е Intermediate до Advanced
  • Искате да получите международно признат сертификат за владеене на английски език
  • Искате да учите или работите в англоговоряща среда
  • Искате да имате по-добра възможност за професионална реализация
  • Искате да подобрите езиковите си умения

Какво да очаквате от курсовете за подготовка за сертификация?

Подобряване на четирите основни умения при владеенето на чужд език:

Говорене

Ще се научите как да говорите уверено на различни теми на изпитното интервю. Нашите преподаватели с дългогодишен опит ще дадат най-доброто от себе си за да може максимално да подобрите умението си да говорите и звучите естествено.

Слушане

С многобройни и специално подготвени упражнения за слушане ще можете да се научите на различни стратегии за слушане, които ще Ви добринесат за оптимално разбиране на речта и бързо ориентиране в търсенето на детайлна информация, а също и да разбирате различни акценти.

Четене

Упражнението в четенето на автентични академични текстове ще благоприятства умението Ви да четете бързо и намирате необходимата Ви детайлна информация. Ще се запознаете с основните техники за четене, които ще Ви трябват за усшешното полагане на изпитите.

Писане

Упражненията за подобряване на писането, ще Ви запознаят с основните техники на писане необходими за успешното представяне на писмената част от изпита за сертификат. Ще развието умението си за писане на по-дълги есета по зададена тема за ограничен период от време.

Запознаване с техники за изпитно представяне:

Научете се на основните техники за полагане на изпита и постигане на желаните от Вас резултати. Пробните изпити, които ще бъдат проведени по време на курса ще Ви помогнат да усвоите формата на изпита и да успеете да изпълнявате упражнения в определеното за целта време. Също така ще придобиете и по-голяма увереност за едно блестящо представяне на реалния изпит.

По време на курса ще можете винаги да разчитате на нашия професионален екип за съвет и помощ за оптимално разбиране и усвояване на материала. Нашите преподаватели ще наблюдават прогреса, който правите и координират дали той е според очакванията. Те ще оценяват представянето Ви и определят Вашите силни и слаби страни. Ще ви бъдат задавани и упражнения, които ще очакваме да изпълните извън курса и те също ще бъдат оценявани. Вашите преподаватели ще работят усърдно за да може да Ви мотивират, създавайки една приятна и забавна учебна среда, в която Вие да подобрите максимално своите познания по английски език.


IELTS

Курсът за подготовка за изпита IELTS е за Вас ако:

Нивото Ви на владеене на английски език е Intermediate до Advanced
Вашата цел е да бъдете приети в университет с преподаване на английски език
Вашата цел е да получите международно признат сертификат гарантиращ владеенето Ви на английски език и повишаващ Вашата професионална квалификация
Искате да имате по-добри възможности за професионална квалификация
Искате да подобрите умнията си по английски език и да получите междунарадно призната квалификация

Какво да очаквате от курсовете за подготовка за сертификация?

Подобряване на четирите основни умения при владеенето на чужд език:

Говорене

Ще се научите как да говорите уверено на различни теми на изпитното интервю. Нашите преподаватели с дългогодишен опит ще дадат най-доброто от себе си за да може максимално да подобрите умението си да говорите и звучите естествено.

Слушане

С многобройни и специално подготвени упражнения за слушане ще можете да се научите на различни стратегии за слушане, които ще Ви добринесат за оптимално разбиране на речта и бързо ориентиране в търсенето на детайлна информация, а също и да разбирате различни акценти.

Четене

Упражнението в четенето на автентични академични текстове ще благоприятства умението Ви да четете бързо и намирате необходимата Ви детайлна информация. Ще се запознаете с основните техники за четене, които ще Ви трябват за усшешното полагане на изпитите.

Писане

Упражненията за подобряване на писането, ще Ви запознаят с основните техники на писане необходими за успешното представяне на писмената част от изпита за сертификат. Ще развието умението си за писане на по-дълги есета по зададена тема за ограничен период от време.

Запознаване с техники за изпитно представяне:

Научете се на основните техники за полагане на изпита и постигане на желаните от Вас резултати. Пробните изпити, които ще бъдат проведени по време на курса ще Ви помогнат да усвоите формата на изпита и да успеете да изпълнявате упражнения в определеното за целта време. Също така ще придобиете и по-голяма увереност за едно блестящо представяне на реалния изпит.

По време на курса ще можете винаги да разчитате на нашия професионален екип за съвет и помощ за оптимално разбиране и усвояване на материала. Нашите преподаватели ще наблюдават прогреса, който правите и координират дали той е според очакванията. Те ще оценяват представянето Ви и определят Вашите силни и слаби страни. Ще ви бъдат задавани и упражнения, които ще очакваме да изпълните извън курса и те също ще бъдат оценявани. Вашите преподаватели ще работят усърдно за да може да Ви мотивират, създавайки една приятна и забавна учебна среда, в която Вие да подобрите максимално своите познания по английски език.


TOEFL

Курсът за подготовка за изпита TOEFL е за Вас ако:

Нивото Ви на владеене на английски език е Upper Intermediate до Advanced
Вашата цел е да бъдете приети в университет с преподаване на английски език
Вашата цел е да получите международно признат сертификат гарантиращ владеенето Ви на английски език и повишаващ Вашата професионална квалификация
Искате да имате по-големи кариерни перспективи
Искате да подобрите умнията си по английски език и да получите междунарадно призната квалификация
Какво да очаквате от курсовете за подготовка за сертификация?

Подобряване на четирите основни умения при владеенето на чужд език:

Говорене

Ще се научите как да говорите уверено на различни теми на изпитното интервю. Нашите преподаватели с дългогодишен опит ще дадат най-доброто от себе си за да може максимално да подобрите умението си да говорите и звучите естествено.

Слушане

С многобройни и специално подготвени упражнения за слушане ще можете да се научите на различни стратегии за слушане, които ще Ви добринесат за оптимално разбиране на речта и бързо ориентиране в търсенето на детайлна информация, а също и да разбирате различни акценти.

Четене

Упражнението в четенето на автентични академични текстове ще благоприятства умението Ви да четете бързо и намирате необходимата Ви детайлна информация. Ще се запознаете с основните техники за четене, които ще Ви трябват за усшешното полагане на изпитите.

Писане

Упражненията за подобряване на писането, ще Ви запознаят с основните техники на писане необходими за успешното представяне на писмената част от изпита за сертификат. Ще развието умението си за писане на по-дълги есета по зададена тема за ограничен период от време.

Запознаване с техники за изпитно представяне:

Научете се на основните техники за полагане на изпита и постигане на желаните от Вас резултати. Пробните изпити, които ще бъдат проведени по време на курса ще Ви помогнат да усвоите формата на изпита и да успеете да изпълнявате упражнения в определеното за целта време. Също така ще придобиете и по-голяма увереност за едно блестящо представяне на реалния изпит.

По време на курса ще можете винаги да разчитате на нашия професионален екип за съвет и помощ за оптимално разбиране и усвояване на материала. Нашите преподаватели ще наблюдават прогреса, който правите и координират дали той е според очакванията. Те ще оценяват представянето Ви и определят Вашите силни и слаби страни. Ще ви бъдат задавани и упражнения, които ще очакваме да изпълните извън курса и те също ще бъдат оценявани. Вашите преподаватели ще работят усърдно за да може да Ви мотивират, създавайки една приятна и забавна учебна среда, в която Вие да подобрите максимално своите познания по английски език.


ETS Exams

We have pleasure in informing you that we are an Accredited ETS® (Educational Testing Service) Preferred Associate.

Educational Testing Service (ETS®) is the largest, nonprofit organization committed to sound research and advancing quality and equity in education for people worldwide by creating assessments based on rigorous research. ETS’ best-known English-language assessments areTOEFL test, TOEIC tests and TOEFL Junior test.
Read more about ETS:

http://www.etsglobal.org/Pl/Eng/About-us/The-Company

In our Accredited Preferred Associate you can:

register for TOEIC Listening & Reading, TOEIC Bridge, TOEFL Junior, TFI or WiDaF test;
prepare for the exam;
take the test;
purchase preparation materials

More information about:

TOEIC Listening & Reading

TOEIC Speaking & Writing

For more information contact:
Miss Marinela Ivanova
e-mail: [email protected]

Ето защо ние заслужаваме Вашето доверие:
Обучението се осъществява в малки групи

В English World Academy обучението по английски език се осъществява малки групи (до 6 души), защото ние знаем колко голямо предимство е това за ефективното усвояване на материала и колко по-приятна е учебната атмосфера

Нашите преподаватели са невероятни

и ще обогатят вашите знания по най-добрия и професионален начин

Ние държим да сме специализирани

само и единствено в подготовката по английски език и предлагаме разнообразие от курсове съобразени с целите и нуждите на всеки наш курсист

Изучаният материал е изцяло с практическа насоченост,

което допринася за придобиване на силна увереност при попадане в англоговоряща среда и ситуации от всекидневието

Ще имате възможността да бъдете обучавани от англоговорящи преподаватели

и по този начин ще изградите самочувствие използвайки английския език при общуване

След успешно издържан изпит в края на всяко ниво,

Вие ще получите сертификат, с който English World Academy гарантира знанията Ви по английски език